hôn nhân gia đình thời nay

Thám tử nói gì về hôn nhân hiện nay?

Từ xa xưa người Việt Nam luôn có quan niệm, gia đình là một tế bào của xã hội, và là cái nôi nuôi dưỡng và rèn luyện con người, là môi trường quan trọng nhất hình thành và giáo dục nhân cách con người. Góp phần không nhỏ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hôn nhân chính là sự kết h...